Tag Archives: مصرف ماهی با ماست

چه غذاهایی را نباید با هم خورد؟

چه غذاهایی را نباید با هم خورد؟ این روزها وقتی فردی در فامیل دچار بیماری های سختی مثل سرطان و. . . می شود، مادربزرگ ها و پدربزرگ ها از روزگار خود می گویند که این قدر بیماری ها زیاد و عجیب و غریب نبودند و علتش را خورد و خوراک های سالم مردم می… Continue reading »