Tag Archives: مصالحی بتنی

بتن وساختمان های پیشرفته

بتن وساختمان های پیشرفته بتن یکی از رایج ترین مصالحی است که در صنعت ساختمان به کار می رود و مواد اولیه آن در تمام جهان وجود دارد. سال هاست که از بتن به عنوان یک ماده ساختمانی مهم و با تحمل فشاری بالا جهت ساخت و ساز انواع سازه ها استفاده می شود. پیشرفت… Continue reading »