Tag Archives: دستگاه جدول زن

زمان برداشتن قالب بتن به چه مواردی بستگی دارد؟

زمان برداشتن قالب بتن به چه مواردی بستگی دارد؟ زمان برداشتن قالب بتن به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد و از یک سازه بتنی به سازه بتنی دیگر فرق میکند. میزان حجم بتن استفاده شده برای یک پروژه، زمان بتن ریزی در طول سال، استفاده از مواد افزودنی شیمیایی، نوع سازه و میزان بار وارده به… Continue reading »