Tag Archives: داشتن گلخانه در منزل شخصی

درست کردن گلخانه در منزل و طریقه استفاده از گلخانه

درست کردن گلخانه در منزل و طریقه استفاده از گلخانه  رطوبت و آبیاری آبی که از شیر آب گرفته می‌شود، در صورتی که سرد باشد و مستقیم به پای گیاه داده شود، در تابستان گیاه را دچار شوک می‌کند.بلوک زنی بلوک زن در نتیجه همیشه در گلخانه خود یک سطل پر از آب داشته باشید… Continue reading »