Tag Archives: بهترین زمان برای برداشتن قالب بتن

زمان برداشتن قالب بتن به چه مواردی بستگی دارد؟

زمان برداشتن قالب بتن به چه مواردی بستگی دارد؟ زمان برداشتن قالب بتن به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد و از یک سازه بتنی به سازه بتنی دیگر فرق میکند. میزان حجم بتن استفاده شده برای یک پروژه، زمان بتن ریزی در طول سال، استفاده از مواد افزودنی شیمیایی، نوع سازه و میزان بار وارده به… Continue reading »