Tag Archives: بتن سبک در سبک سازی ساختمان

سبک سازی ساختمان و ایمنی بیشتر

سبک سازی ساختمان و ایمنی بیشتر نیاز گسترده و روزافزون جامعه به ساختمان و مسکن و ضرورت استفاده از روش ها و مصالح جدید به منظور افزایش سرعت ساخت و مقاوم نمودن ساختمان در برابر زلزله را بیش از پیش مطرح کرده است. حل مشکلاتی نظیر زمان طولانی اجرا، عمر مفید کم ویا هزینه زیاد… Continue reading »

سبک سازی ساختمان چیست؟

سبک سازی ساختمان چیست؟ سبک سازی یکی از مباحث نوین در علم ساختمان است که روز به روز در حال گسترش و پیشرفت می باشد. این فناوری عبارت است از کاهش وزن تمام شده ساختمان با استفاده از تکنیک های نوین ساخت مصالح جدید و بهینه سازی روش های اجرا. کاهش وزن ساختمان علاوه بر… Continue reading »