Category Archives: blogs

راههایی برای مقابله با بحران مالی

راههایی برای مقابله با بحران مالی در بحران های مالی با یک برنامه ریزی درست می توانید سرپا بمانید.بلوک زنی بلوک زن بلوک زنی بلوک زن بلوک زنی بلوک زن بلوک زنی بلوک زن بلوک زنی – برنامه ریزی کنید پس اندازی کنار بگذارید برای پرداخت مخارج ضروری زندگی در مدت شش ماه و مطمئن… Continue reading »

اندازه بلوک شیشه ای

اندازه بلوک شیشه ای دستگاه بلوک زنی اتوماتیک قیمت بلوک زنی دستگاه بلوک زنی جهت تولید این محصول نیاز به بچ پلنت و كوره ذوب دارای فورهارث (جهت سیستم رنگی سازی شیشه در كانال) و همچنین فیدر، ماشین پرس مخصوص، بردارنده های اتوماتیك، ماشین مخصوص اتصال و جوشكاری دو نیمه آجر، سیستم آماده سازی مخلوط… Continue reading »

گیج بلوک چیست

گیج بلوک چیست دستگاه بلوک زنی اتوماتیک گیج بلوک ها وسایل اندازه گیری طول می باشند که به صورت بلوک هایی با مقطع چهار گوش  هستند از مواد با دوام ساخته شده اند و دارای دو سطح صاف و موازی می باشند.دستگاه بلوک زنی دستگاه بلوک زنی گیج بلوک ها را با یک پوششی از… Continue reading »

ابعاد بلوک سیمانی دیواری

ابعاد بلوک سیمانی دیواری      خصوصیات و حدود قابل قبول بلوکهای سیمانی دیواری دستگاه بلوک زن دستگاه بلوک زنی دستگاه بلوک زن بلوک زنی بلوک های سیمانی ساده باید مکعب مستطیل شکل و کاملاً سالم و بدون نقص بوده و سطوح آن بگونه ای باشد که اندود و ملات براحتی به آن بچسبد .بلوک زن… Continue reading »

مشخصات بلوک سیمانی

مشخصات بلوک سیمانی یکی از انواع بلوکهای مصرفی جهت دیوار چینی در ساختمان، بلوکهای سیمانی معمولی یا ساخته شده از سنگ دانه های سنگین می باشد بلوکهای سیمانی از اختلاط سیمان، آب، ماسه بلوک زنی ریزدانه و یا سنگدانه های مشابه دیگر پس از لرزاندن و متراکم نمودن در دستگاههای مخصوص ساخت بلوک تولید می… Continue reading »