چگونگی اجرای سقف کامپوزیتی

By   می 10, 2022

چگونگی اجرای سقف کامپوزیتی

برای اجرا کردن سقف کامپوزیت یا مربع در یک ساختمان 2 روش وجود دارد که در هر دو روش نحوه محاسبات ایستایی سقف بایکدیگر متفاوت است. بنابراین باید حتما دقت شود که محاسبات ایستایی و اجرای سقف با هم تطابق داشته باشند. دستگاه بلوک زنی اتوماتیک

دستگاه بلوک زنی اتوماتیک

انواع روش های اجرای سقف کامپوزیتی:

1- اجرای سقف کامپوزیت بدون شمع بندی:

برای اجرا کردن این روش ما بین دهانه های تیرهای فلزی که با فاصله های مناسب ازهم واقع شذه اند قالب های چوبی قرار می دهند. در این روش هیچگونه نیازی به استفاده و اجرا کردن شمع در زیر تیرهای فلزی و دال بتنی نیست. دستگاه بلوک زنی کادونا
در این روش تیرهای فلزی باید بتوانند تمامی وزن های وارد شده بر آنها نظیر وزن خود تیرهای فلزی، وزن قالب بندی ها و… را تحمل کنند. به بارهایی که قبل از گیرش بتن به یک سازه ساختمانی وارد می شود بارهای گروه 1 می گویند.
بعد از اینکه مرحله دریافت مقاومت توسط بتن و عملکرد مرکب سقف انجام شد، مابقی بارهایی که بر روی سقف اعمال می شنود توسط مقطع مرکب حمل می گردند. به بارهایی که بعد از گیرش بتن به یک سازه ساختمانی وارد می شوند؛ بارهای گروه 2 می گویند.

2- اجرای سقف کامپوزیت با شمع بندی:

برای اجرای این روش، تیر فولادی تا قبل از رسیدن به مرحله عملکرد مرکب نباید کوچیکترین باری را تحمل کند. به همین دلیل در زیر تیر فولادی با فاصله های مناسب شمع قرار می دهند. دستگاه بلوک زنی دست دوم
استفاده کردن از شمع، در زمان ساختن سقف کامپوزیت باعث می شود تیر فولادی تحت هیچگونه تنشی قرار نگیرد و تنها زمانی حمل بار انجام می شود که گیرش و کسب مقاومت بتن و حذف پایه ها توسط مقطع مرکب صورت گیرد.

مقایسه دو روش اجرایی سقف مرکب

از آنجایی که اجرای روش اول نیازی به شمع بندی ندارد بنابراین سرعت اجرای کار را افزایش می یابد.
با بکارگیری روش اول می توان همزمان چند سقف را اجرا کرد زیرا در آن روش نیازی به شمع بندی نیست.
استفاده از روش اول نسبت به روش دوم نیاز به پروفیل های فولادی بیشتری دارد زیرا در روش اول باید پروفیل های فولادی بتوانند بارهای اولیه را تحمل کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *