همه چیز درباره اجرای ستونها

By   آگوست 4, 2020

همه چیز درباره اجرای ستونها

 تعریف ستونها :
یک عضو عمودی که طول موثر آن بیش از سه برابر حداقل ابعاد جانبی آن است و بارهای فشاری را تحمل می کند، ستونها نامیده می شود. انواع ستون های ساختمان، بارها را از دال ها یا تیرها به پی ها و فونداسیون ها منتقل می کنند. عضو مایلی که بارهای فشاری را در قاب ها و خرپاها تحمل می کند، عضو فشاری نامیده می شود. پدستال یک عضو فشاری عمودی است که طول مؤثر آن کمتر از سه برابر حداقل ابعاد جانبی آن است.

( پدستال ها از نظر عملکردی شبیه به ستونها هستند و به دلیل نسبت ابعادی که دارند بدون آن که دچار کمانش شوند، قادرند تنش فشاری زیادی را تحمل نمایند. معمولا تراکم آرماتورها در پدستال کم است. )

دلیل استفاده از ستون در ساختمان ها
از آنجایی که ستون ها تحت بارهای محوری قرار دارند، برای تحمل فشار طراحی می شوند. سایر بارهای ناشی از برف، باد یا سایر نیروهای افقی ممکن است منجر به خمش در ستونها شوند. بنابراین ستون ها باید مقاوم در برابر بار محوری و خمش طراحی شوند.

روش های دسته بندی ستونها
بر اساس شکل
بر اساس نوع آرماتور
بر اساس نوع بارگذاری
بر اساس نسبت لاغری

۱- براساس شکل :

ستون مربعی یا مستطیلی
این نوع ستون در ساختمان های معمولی استفاده می شود. این نوع از انواع ستون های ساختمان تنها در صورتی که فضا مربعی یا مستطیلی باشد، کاربرد دارند. به این طریق ساخت و قالب گیری ستون های مستطیلی یا مربعی نسبت به ستون های دایره ای بسیار آسان تر است. این امر اساساً به دلیل سادگی کار با قالب بتن و جلوگیری از سقوط بتن هنگام بتن ریزی است. قالب گیری ستون های مستطیلی و مربعی بهتر انجام می شود و همچنین هزینه کمتری در پی دارد.

دایره ای
که به طور ویژه طراحی می شوند. آن ها غالبا در شمع کوبی و نمای ساختمان ها استفاده می شوند. چرا از این ستونها در نما استفاده می کنیم؟ از این ستون ها برای حذف لبه ها استفاده می شود. همچنین در مکان هایی همچون ایوان ها، تراس ها و سالن های کنفرانس مورد استفاده قرار می گیرد. نمونه دیگر از این ستونها را می توان در پایه های پل ها بیابید؛ زیرا در آنجا شما نیاز ندارید که آن ها را با چیزی تراز کنید. از دیگر مزیت های دایره ای جنبه زیبایی آنها است.
فروش دستگاه بلوک زن
نوع ال
غالبا در گوشه های دیوارهای دور تا دوری و مرزی استفاده می شوند و خصوصیاتی مشابه ستونهای مستطیلی یا مربعی دارند. این نوع از ستونها به ندرت مورد استفاده قرار می گیرند.

نوع T
در ساخت پل ها و در موارد دیگر بسته به الزامات طراحی استفاده می شوند. این ستونها هم مشخصاتی مشابه با ستون مستطیلی یا مربعی دارند.

نوع  V
همان طور که از نامش پیداست،به شکل V است و غالبا در صورتی که فضا ذوزنقه ای باشد مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع نیازمند بتن بیشتری در مقایسه با سایر ستونهاست.

شش ضلعی
به طور کلی ستون های تغییر یافته هستند. شش وجه دارند و زیبایی قابل قبولی برای نما ایجاد می کنند. از این ستونها غالبا در ایوان ها، سالن های اجلاس، سالن سینما و … استفاده می شود.

 قوسی
این نوع هنگامی استفاده می شوند که فضا قوسی شکل است. این نوع زمانی کاربرد دارد که ساخت ستونهای مربعی، مستطیلی یا دایره ای ممکن نباشد. این نوع به ندرت مورد استفاده قرار می گیرند زیرا قالب بندی آن دشوار است.

 نوع Y
غالبا در ساخت پل ها، روگذرها و … مورد استفاده قرار می گیرند. در شکل ۳، ستون نوع Y یکی از انواع ستونهای ساختمان نشان داده شده است.

نوع Y با قوس
مشابه ستون نوع Y است اما وجوه و یا لبه های منحنی شکل دارد. این نوع از ستونها غالبا در زیر پل ها و روگذرها استفاده می شوند؛ یعنی جایی که تراکم ساخت ستونها بیشتر برای مقاومت در برابر بارهای سنگین وارده از قسمت فوقانی ضرورت دارد. در شکل ۴ ستونهای نوع Y با قوس یکی از انواع ستونهای ساختمان نشان داده شده است.

۲-طبقه بندی ستون ها بر اساس نوع آرماتور

بسته به نوع آرماتور مورد استفاده، ستون های آرماتور بندی شده به انواع زیر طبقه بندی می شوند :

 تنگ دار
هنگامی که میلگردهای اصلی و طولی با میلگردهای تنگ جانبی نزدیک به هم محصور شده باشند، ستون از نوع تنگ دار خواهد بود.

 مارپیچ
هنگامی که میلگردهای اصلی و طولی با آرماتور مارپیچی ممتد و کم فاصله محصور شده باشند، ستون از نوع مارپیچی خواهد بود.

 مرکب
هنگامی که آرماتور طولی به شکل مقطع فولادی یا لوله ای یا بدون میلگردهای طولی باشند، ستون مرکب نامیده می شود.

۳-طبقه بندی ستون ها بر اساس نوع بارگذاری

بر اساس نوع بارگذاری ستون ها به سه نوع تقسیم بندی می شوند :

تحت بار محوری
هنگامی که راستای اعمال نیروی فشاری بر مرکز ثقل مقطع عرضی ستون منطبق باشد، به آن، ستون تحت بار محوری گفته می شود.

 تحت بار خارج از مرکز (تک محوری یا دو محوری)
هنگامی که راستای اعمال نیروی فشاری بر مرکز ثقل مقطع عرضی ستون منطبق نباشد، ستون تحت بار خارج از مرکز قرار می گیرد.

تک محوری
ما محورهای Y و  X  را می شناسیم. هنگامی که بار به صورت خارج از مرکز نسبت به یکی از دو محور Y و X  ( هرکدام  از آن ها) وارد شود، به آن ستون با بار خارج از مرکز گفته می شود. (تک محوری)

دو محوری
اگر بار بر روی دو محور خارج از مرکز اثر کند، به این معنی که بار بر روی هیچکدام از محورهای Yیا X اثر نکند؛ به آن ستون با بار خارج از مرکز گفته می شود. (دو محوری)

۴-طبقه بندی ستون ها بر اساس نسبت لاغری

بسته به نسبت لاغری (نسبت طول مؤثر به حداقل بعد جانبی ستون) به شرح زیر دسته بندی می شوند.

 کوتاه :
اگر نسبت طول مؤثر ستون به کوچکترین بعد جانبی آن کمتر از ۱۲ باشد، ستون کوتاه نامیده می شود. ستون کوتاه با خرد شدن دچار فروپاشی می شود.

 بلند :
اگر نسبت طول مؤثر به کوچکترین بعد جانبی ستون از ۱۲ بیشتر باشد، ستون بلند نامیده می شود.  به دلیل خمش یا کمانش دچار شکست می شود.

اجرای ستون در ساختمانهای بتنی :
ساختمانهایی با اسکلت بتنی و فلزی ، عضو انتقال دهنده بار طبقات بالای خود به فونداسیون یا سقف زیر خود است ارتفاع سقوط بتن هنگام بتن ریزی ستون از ۱٫۲ متر بیشتر نباشد زیرا باعث تفکیک دانه بندی بتن می گردد بهترین مقطع برای ستون دایره می باشد مقاومت فشاری ، خمشی و پیچشی ستون ها از طبقات پایین به سمت بالا کمتر می شود

آرماتور بندی ستون های بتنی :
برای اجرای ستونهای اولین طبقه  قبل از بتن ریزی فونداسیون ، میلگردهای اصلی در قالب آرماتورهای ریشه در فونداسیون نصب شده اند و به صورت میلگردهای انتظار اولین ستونهای ساختمان را شکل می دهند

میلگردهای انتظار به جزییات نقشه های اجرایی در جای خود نصب شده اند و با اجرای خاموت ها و سنجاق ها روی آن ها آماده قالب بندی می شوند

فاصله خاموت ها از یکدیگر در ابتدا و انتهای ستونها در هر طبقه تا یک اندازه مشخص و محاسبه شده کمتر از فاصله خاموت ها نسبت به هم در ناحیه وسط ستونها می باشد این در ساختمانهای بتنی ستونها را اعضای فشاری و خاموت آنها را تنگ می نامند

حداقل تعداد میلگردهای طولی در قطعات فشاری با مقاطع مربع یا مستطیل چهار عدد با مقاطع مثلثی سه عدد و با مقاطع دایره ۶ عدد می باشد در ستونهایی با مقاطع دایره به جای خاموت از میلگرد دورپیچ ساده استفاده می کنند که قطر آنها نباید از ۶ میلیمتر کمتر باشد

هنگام اجرای آرماتور بندی ستونها از تمیز بودن سطح میلگرد ها از هر نوع آلودگی باید اطمینان حاصل گردد
دستگاه بلوک زن اتوماتیک
براي آرماتوربندي ستون مراحل زير انجام مي‌شود:
۱  خم‌زدن ريشه ستون
۲ انتقال خاموت‌ها از محل ساخت خاموت به محل ستون
۳ جاگذاشتن خاموت‌ها در داخل ريشه ستون
۴  انتقال ميلگردهاي طولي ستون از محل آماده‌شدن به محل ستون
۵  مشخص‌كردن محل قرارگيري خاموت‌ها بر روي ميلگرد طولي با استفاده از گچ
۶  بستن ميلگردهاي طولي ستون با ميلگرد ريشه هم‌قطر بوسيله سيم
۷  انتقال خاموت‌ها به محل نشانه‌گذاري‌شده با گچ و بستن آن‌ها به ميلگرد
۸  ديلم زدن

۱ خم‌زدن ريشه ستون:
براي اين كه ستون با پي در ارتباط باشد تعدادي از ميلگردها را به عنوان ميلگردهايي كه ميلگردهاي ستون بايد به آن‌ها پيوند زده شود در داخل پي قرار مي‌دهند اين ميلگردها را ريشه ستون در داخل پي گوييم. براي اين كه ستون طبقه بالا با ستون طبقه پايين در ارتباط باشد ميلگردهاي ستون طبقه پايين را تا ارتفاعي از كف طبقه بالا ادامه مي‌دهند و بعد ميلگردهاي را به آن‌ها پيوند مي‌زنند.
از زمان اجراشدن اين ريشه تا زمان اجراشدن علت محيط كارگاه و جابه‌جايي انواع و اقسام وسايل در اين محيط و عوامل ديگر اين ريشه‌ها ممكن است از حالت و راستاي اوليه خود خارج شوند به همين دليل براي اجراي ستون اين ميلگردها بايد به راستاي اوليه خود بازگردند براي اين منظور عموماً با آچار F خم زده مي‌شوند يا ممكن است از لوله استفاده شود.
نحوه خم‌زدن به اين ترتيب است كه ميلگرد در داخل دهانه آچار F قرار مي‌گيرد و بسته به جهتي كه بايد تحت آن جهت دوران كند آچار F را اهرم كرده آچار F را در آن جهت دوران مي‌دهيم يا ميلگرد را درون لوله قرار مي‌دهيم و خم مي‌زنيم

 ۲ انتقال خاموت‌ها از محل ساخت خاموت به محل ستون
در محيط كارگاه يك فضا اختصاص به درست كردن خاموت‌ها دارد. در اين فضا ميلگردها خم زده مي‌شوند و به صورت خاموت درمي‌آيند براي اين منظور وسيله مخصوصي در محيط كارگاه ساخته مي‌شود اين وسيله عبارت است از يك تخته كه بر روي آن چند صفحه ميخ شده است و بر روي صفحات نيز ميلگردهاي كوچكي جوش داده شده‌ اند تعداد ميلگردها بر روي صفحه و همچنين فاصله صفحات از يكديگر به اندازه خاموت بستگي دارد.
محل احداث ستون با محل ستون ممكن است چند طبقه فاصله داشته باشد بعد از ساخته‌شدن خاموت‌هاي مربوط به يك ستون آنها به ريسماني كه قلابي به آن وصل است قرار مي‌دهند و به بالا مي‌كشند اين كار در چند مرحله صورت مي‌گيرد.
۳ جاگذاشتن خاموت‌ها در داخل ريشه ستون
بعد از انتقال خاموت‌ها به محل ستون آنها در داخل ريشه جا گذاشته مي‌شوند. اين كار ممكن است با اعمال نيرو توسط ديلم يا چكش صورت گيرد تعداد خاموت‌ها را نقشه تعيين مي‌كند.
۴ انتقال ميلگردهاي طولي ستون از محل آماده‌شدن به محل ستون
در محيط كارگاه يك فضا اختصاص به بريدن ميلگردها دارد بريدن ميلگردها به ۲ روش صورت مي‌گيرد:
۱- قيچي
۲- به وسيله هوا
معمولاً براي بريدن ميلگردهاي خيلي نازك از قيچي استفاده مي‌شود.
براي بريدن ميلگردهاي با قطر بالا از هوا استفاده مي‌شود.
براي بريدن ميلگرد به اين صورت عمل مي‌شود:
از آنجايي كه كليه ميلگردهاي يك ستون و يا حتي كليه ستونهاي يك طبقه داراي يك ارتفاع هستند به همين دليل براي برش چندين ميلگرد را در كنار هم طوري قرار مي‌دهند كه ابتدا و انتهاي آن‌ها كاملاً در يك راستا باشد براي قرار دادن ابتدا و انتهاي ميلگردها در يك راستا از ضربه با چكش استفاده مي‌شود. سپس بسته به اندازه موردنياز ميلگردها را با گچ شماره‌گذاري مي‌كنند و سپس يكي‌يكي از محل نشانه گذاشته شده توسط گچ در داخل دستگاه قرار داده مي‌شوند و بريده مي‌شوند.
محل احداث ستون با محل برش ميلگردها ممكن است چند طبقه فاصله داشته باشد براي انتقال ميلگردها از يك ريسمان كه يك قلاب به يك سر آن وصل است استفاده مي‌كنند و آن را از مكان برش ميلگرد به ميلگرد مي‌بندند و يك نفر كه در آن محل است ميلگرد را به بالا مي‌كشد و در كنار ستون قرار مي‌دهد.
۵ مشخص‌كردن محل قرارگيري خاموت‌ها بر روي ميلگرد طولي با استفاده از گچ
براي اين كه مشخص شود خاموت بايد در چه محلي به ميلگرد طولي ستون پيوند زده شوند قبل از قراردادن ميلگردهاي طولي در ريشه محل قرارگيري خاموت‌ها را بر روي ميلگرد توسط گچ و با توجه به نقشه علامت مي‌زنند تا آرماتوربند بداند خاموت را بايد در چه محلي به ميلگرد طولي ببافد.
۶ بستن ميلگردهاي طولي ستون با ميلگرد ريشه هم‌قطر بوسيله سيم
در اين مرحله يك نفر ميلگردهاي طولي را بلند مي‌كند و آن‌ها را در محل مربوط و در كنار ريشه مربوط قرار مي‌دهد و نفر ديگر با سيم ريشه و ميلگرد را به هم اتصال مي‌دهد.
۷ انتقال خاموت‌ها به محل نشانه‌گذاري‌شده با گچ و بستن آن‌ها به ميلگرد
در اين مرحله خاموت‌ها يكي‌يكي بهه محل نشانه‌گذاري‌شده توسط گچ منتقل مي‌شوند براي اين كار از ديلم استفاده مي‌شود. يك نفر در كنار خاموت‌ها مي‌ايستد و براي جداسازي يك خاموت ديلم را در فضاي بين دو خاموت قرار مي‌دهد و با ديلم به بالا ضربه مي‌زند و بدين‌وسيله يك خاموت را از مجموعه خاموت‌هاي فشرده‌شده به هم جدا مي‌كند سپس اين خاموت با ديلم به محل نشانه‌گذاري‌شده توسط گچ منتقل مي‌شود و در آنجا توسط آرماتوربند به ميلگردها بسته مي‌شود.
¯ براي بستن خاموت به ميلگرد از ۲ نوع گره استفاده مي‌شود.
۱- گره پروانه‌اي
۲- گره ساده
گره پروانه‌اي در جايي استفاده مي‌شود كه ميلگرد در گوشه خاموت قرار گرفته باشد براي ساير ميلگردها از گره ساده استفاده مي‌شود.
طريقه زدن گره پروانه‌اي به اين صورت است كه ابتدا نوك سيم را از كنار ميلگرد كه به طرف داخل ستون است عبور مي‌دهيم اگر سيم را از بالاي خاموت عبور داديم بايد نوك سيم از پايين ساق ديگر خاموت عبور كند سپس نوك سيم به طرف بالا خم زده شود به طوري كه رويه ميلگرد را بپيمايد سپس نوك سيم به محل اوليه كه از آنجا وارد ستون شد برده شود و از پايين گرفته شود سپس دو سر سيم توسط انبر به هم گره زده شوند.¯در مورد نحوه گره‌زدن با انبر ذكر اين نكته ضروري است كه به ازاي هر ۲ بار گره‌زدن، انبر بايد به طرف انسان گره‌زننده كشيده شود يعني خود گره نيز بايد كشيده شود تا سيم فضاي خالي با ميلگرد نداشته باشد (سيم خود را آزاد نكند).¯ براي بستن خاموت به ميلگرد از سيم استفاده مي‌شود اين سيم انواع مختلفي دارد نامگذاري سيم بر اساس قطر سيم صورت مي‌گيرد.¯ محل گره سيم بايد فاقد هرگونه ضرب‌ديدگي و زخم باشد زيرا در غير اين صورت پس از بتن‌ريزي به علت فشار جانبي بتن گره پاره مي‌شود.
۸ ديلم زدن
علي‌رغم خم‌زدن ريشه ستون در همان مراحل اوليه توسط آچار F موقعي كه بستن خاموت‌ها تمام شد باز ممكن است بين ريشه و ميگلرد هم‌راستايي وجود نداشته باشد زيرا در مرحله اول تنها يك گره بين ميلگرد و ريشه زده مي‌شد. در اين مرحله با ديلم ريشه را به ميلگرد نزديك مي‌كنند سپس ريشه را به ميلگرد مي‌بندند.
نكته: بعضي از پيوندها با سيم‌ها ممكن است نيروي بسيار زيادي را تحمل كنند به طوري كه سيم توانايي عمق اين نيرو را نداشته باشد به همين دليل سيم را دولايه مي‌كنند و سپس پيوند مي‌زنند.
دستگاه بلوک زن
قالب بندی ستون های بتنی :
پس از کنترل نهایی آرماتور بافته شده ستون ها مرحله قالب بندی ستون ها اجرا می گردد

برای قالب بندی ستون ها از قالب های چوبی ، فلزی و پلاستیکی استفاده می کنند

بعد از اين كه آرماتوربندي ستون تمام شد نوبت به قالب‌بندي ستون مي‌رسد. براي قالب‌بندي ستون مراحل زير انجام مي‌شود.
۱ بستن رامكا
۲ درست‌كردن قالب
۳ تميزكردن قالب
۴ روغن‌زدن قالب
۵ بستن قالب
۶ شاقول‌كردن قالب و بستن آن‌ها توسط شمع
اينك هر كدام از عناوين گفته‌شده را توضيح مي‌دهيم:
۱ بستن رامكا
رامكاها ميلگردهايي هستند كه به اندازه مقطع ستون بريده مي‌شوند و در واقع هدايت‌كننده قالب‌گذاري هستند يعني قالب ستون تا جايي داخل مي‌رود كه به رامكا اتصال پيدا كند. به طور كلي هدف از بستن رامكاها را مي‌توان به صورت زير بيان كرد.
۱ در يك راستا قرار گرفتن قالب
۲ مقطع را به اندازه نقشه ساختن
۳ چنانچه ستونهاي يك رديف داراي مقطع يك اندازه باشند در يك راستا قرار گرفتن تمامي ستون‌هاي آن رديف
چنانچه ستون‌هاي يك رديف داراي مقطع هم‌اندازه باشند مي‌توان به اين صورت عمل كرد:
رامكاهاي ستون ابتدا و ستون انتها را مي‌بندند سپس دو رامكا را با نخ از يك سر به هم وصل مي‌كنند براي ستون‌هاي ديگر يك سر رامكا را به نخ متصل مي‌كنند و به اين ترتيب رامكاهاي ديگر را مي‌بندند.
نحوه بستن رامكاها را مي‌توان به اين صورت بيان كرد.
تعدادي از رامكا كه بايد بيرون از ميلگرد قرار گيرد توسط نقشه تعيين مي‌شود سپس اين مقدار توسط شاقول مشخص مي‌شود و رامكا تا نخ شاقول بيرون آورده مي‌شود.
۲ درست‌كردن قالب
تخته‌هاي يك‌اندازه‌اي با يك مقطع از بيرون سفارش داده مي‌شوند.
چوب‌هايي به نام چهارتراش از بيرون سفارش داده مي‌شوند.
چوب‌هايي به نام چهارتراش از بيرون سفارش داده مي‌شوند. و بسته به ابعاد مقطع ستون تخته‌ها در كنار هم قرار مي‌گيرند و توسط چهارتراش به هم وصل مي‌شوند بدين ترتيب يك قالب ساخته مي‌شود.
براي ساختن قالب تخته‌ها را روي قالب اول مي‌گذارند سپس چهارتراش را طوري نصب مي‌كنند كه چهارتراش دو قالب روي هم قرار نگيرد و بر هم منطبق نشود.
نكته: پخ‌دادن به ستون: اگر قالب به منظور بتن‌ريزي ستون باشد در گوشه قالب يك ۳ گوشه نصب مي‌كنند اين كار سبب مي‌شود كه پس از بتن‌ريزي گوشه‌هاي ستون پخ پيدا كند دليل اين امر اين است كه اولاً در محيط كارگاه لوازم و وسايل زيادي جابه‌جا مي‌شوند كه اين امر سبب پريدن لبه ستون مي‌شود براي جلوگيري از اين امر گوشه‌هاي ستون را پخ مي‌دهند ثانياً وقتي در ابتداي يك رديف ستون مي‌ايستيم بايد تمام آن‌ها را در يك راستا ببينيم كه اگر لبه‌ها تيز باشند اگر خطايي وجود داشته باشد را به خوبي مشخص مي‌كنند براي جلوگيري از اين امر گوشه ستون را پخ مي‌دهند.
۳ تميزكردن قالب
چنانچه قالب‌هاي مورد استفاده براي بتن‌ريزي تازه ساخته نشده باشند و از قالب‌هايي استفاده شود كه قبلاً براي بتن‌ريزي استفاده شده بودند بايد تكه‌هاي بتن كه از بتن‌ريزي قبلي بر روي قالب مانده‌اند را از قالب جدا كرد سپس با جارو خرده بتن را از روي قالب تميز كرد.
۴ روغن‌زدن قالب
قبل از بستن قالب با سطوح داخلي قالب در تماس با بتن را روغن‌زني كرد تا پس از بتن‌ريزي و گرفتن بتن بتوان قالب را راحت‌تر از بتن جدا كرد.
۵ بستن قالب
سيستم نگهدارنده قالب در قالب‌هاي چوبي عبارت است از گوه و سنجاق.
سيستم نگهدارنده قالب در قالب‌هاي فلزي عبارت است ازپين.
يك قالب را تا نوك رامكا قرار مي‌دهند سپس قالب كناري را به قالب قرار داده شده وصل مي‌كنند. با ميخ دو لبه قالب را به هم وصل مي‌كنند سپس دو قالب ديگر را نيز به همين ترتيب به يكديگر و به دو قالب وصل مي‌شوند.
در مرحله بعد در قالب روبرويي از طرف چهارتراش توسط سنجاق به هم متصل مي‌شوند سپس فضاي خالي بين سنجاق و چهارتراش توسط گوه پوشانده مي‌شود و گوه‌ها را چكش مي‌زنند تا سنجاق را محكم نگه دارد.
در حقيقت وجود سنجاق به اين دليل است كه پس از بتن‌ريزي به علت فشار جانبي بتن قالب‌ها از هم باز شوند.
نكته: بعضي از ستونها در كنار ساختمان قرار مي‌ گيرند يعني از ۳ يا ۲ طرف به كف اتصال دارند و از طرف‌هاي ديگر با فضاي بيرون ساختمان در تماس هستند براي قالب‌بندي اين‌گونه ستونها ابتدا بايد براي آن طرفي كه به كف ارتباط ندارد يك تكيه‌گاه درست كرد تا قالب روي آن قرار گيرد اين تكيه‌گاه را توسط چهارتراش به وجود مي‌آورند چهارتراش را در لبه قرار مي‌دهند و توسط سيم به ميلگردها وصل مي‌كنند در هر طرفي كه كف ندارند بايد اين كار صورت گيرد چهارتراش‌ها توسط سنجاق ممكن است به هم متصل شوند.
۶ شاقول‌كردن قالب و بستن آن‌ها توسط شمع
پس از بستن قالب بايد قالب را تراز كرد يعني مطمئن شد كه هر چهار طرف قالب در يك خط مستقيم بالا رفته‌اند براي اين منظور قالب را شاقول مي‌كنند.
شاقول وسيله‌اي است مركب از يك مخروط كه يك نخ به آن متصل است بر روي مخروط يك صفحه نازك كوچك نيز قرار دارد نخ به يك چوب وصل مي‌شود اين چوب بايد اندازه‌اش كاملاً مشخص باشد.
براي شاقول‌كردن به اين صورت عمل مي‌كنند:
ابتدا يك شمع چوبي را به قالب وصل مي‌كنند سپس چوب را كه كاملاً به قالب چوبي وصل مي‌كنند مخروط در پايين قرار مي‌گيرد نخ بايد كاملاً ساكن بايستد همان اندازه كه چوب طول دارد نخ بايد از قالب فاصله داشته باشد.
چنانچه قالب شاقول نباشد توسط شمع كه از قبل وصل شده است قالب را فشار مي‌دهند تا قالب كاملاً تراز شود.
براي فشاردادن شمع به قالب مي‌توان زير شمع گوه نصب كرد تا توسط ضربه‌زدن به گوه فشار لازم توسط شمع به قالب وارد مي‌شود يا مي‌توان توسط يك اهرم به زير شمع فشار آورد و نيروي لازم را تأمين كرد.

تنظیم ارتفاع ستون بتنی

پس از قالب بندی ، ستونها با استفاده از جکهای تنظیم شاقول می شوند

چنانچه ارتفاع از ۳ متر بیشتر باشد در دو مرحله قالب بندی و بتن ریزی می شود

در ستونهای بتنی مرتفع با کاربری های خاص از قالب بالا رونده استفاده می شود

بتن ریزی ستونها

مهم ترین مرحله اجرا ستونهای بتنی می باشد زیرا ستونها با بتن ریزی جهت بار گذاری سقف و ستون طبقات بالا آماده میشوند

روند بتن ریزی برای تمامی اعضای ساختمان های بتنی باید طوری باشد که بتن در هنگام ریختن و جای گرفتن حالت خمیری خود را حفظ کند و به راحتی به فضاهای بین میلگرد ها راه یابد

پس از بتن ریزی مرحله نخست ستونها از وسایل مناسب جهت تراکم استفاده می شود به گونه ای که ارتعاش در حجم بتن ایجاد شده و باعث پر شدن تمام نقاط گردد و تمامی میلگردها توسط بتن احاطه گردند

ویبراتور باید تا حد امکان به صورت قائم وارد بتن گردیده و به آرامی از آن بیرون کشیده شود تا حباب هوا داخل بتن باقی نماند

میله باید به راحتی به انتهای قالب برسد و از بین میلگردها عبور کند

تراکم بتن می باید پیش از گیرش سیمان صورت بپذیرد

مدفون کردن لوله های آب ، فاضلاب بخاری و گاز در بتن ستونها ممنوع است

قالب برداری ستون های بتنی

قرار دادن لوله های پلاستیکی داخل ستون ها و دیوارها برای عبور میل مهارهای قالب به شرط پر کردن آن ها با ملات ماسه سیمان پس از قالب برداری مجاز است

قالب برداری ستونهای بتنی به دمای محیط بستگی دارد و چنان چه در فصول گرم بتن ریزی صورت گرفته باشد روز بعد از بتن ریزی قالب برداری امکان پذیر است
بعد از حدود يك نصفه روز بتن خود را مي‌گيرد و بايد قالب درآورده شود.
سنجاق‌ها باز مي‌شوند و در محل اتصال يك قالب به قالب ديگر گوه گذاشته مي‌شود تا اين درز باز شود و قالب‌ها از هم جدا شوند.
يك نفر در بالاي آن مي‌ايستد و تخته را با پا هل مي‌دهد تا از بتن جدا شود..

قیمت فروش دستگاه بلوک زن اتوماتیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *