فواید و میزان مصرف مکمل آهن

By   اکتبر 18, 2014

فواید و میزان مصرف مکمل آهن

آهن یک ماده معدنی و یک عنصر کمیاب است، و به عنوان یک ریز مغذی شناخته شده است. ریز مغذی ها موادی هستند که مانند سایر مواد غذایی مورد نیاز بدن می باشند و بدون آن ها بدن قادر به انجام سوخت و ساز طبیعی خود نیست. تفاوت این مواد با سایر مواد غذایی در میزان مورد نیاز آن هاست، به طوری که بدن به میزان کمی از آن ها احتیاج دارد. در عین حال کمبود هر یک از آن ها بیماری های مختلفی را در انسان به وجود می آورد.بلوک زن دستگاه بلوک زنی بلوک زن   

به نظر شما چرا آهن اینقدر برای بدن ما ضروری است؟ چرا وقتی آهن کافی در بدن نباشد احساس خستگی می کنیم؟ و اینکه چقدر آهن در روز باید وارد بدن انسان شود؟بلوک زن

دلیل استفاده از مکمل آهن در چیست؟

آهن یک عنصر معدنی ضروری است. دلیل اصلی نیاز ما %D