بتن سبکدانه پوکه معدنی

By   دسامبر 6, 2020

بتن سبکدانه پوکه معدنی

بتن سبکدانه پوکه معدنی / پوکه قروه  از چندین سال گذشته، جایگزین کردن بخشی از سنگدانه های معمولی توسط سنگدانه های سبک وزن پوکه معدنی و پوکه کاربردی قروه به عنوان راه حلی برای کنترل کردن جمع شدگی بتن مطرح شده است. سنگدانه های سبک وزن پوکه معدنی قروه اشباع مانند منابع آب داخلی که رطوبت را تدریجا به درون خمیر سیمان آزاد می کنند، عمل می کنند. در واقع آنها رطوبت از دست رفته بتن را کاملا تامین کرده و منجر به عمل آوری داخلی می شوند. همچنین، سنگدانه های سبک وزن با توجه به ریزساختار متخلخلی که دارند باعث کاهش فشار مویینگی در منافذ می شوند که این امر نقش مهمی را در کاهش جمع شدگی ایفا می کند. در این تحقیق از پوکه های معدنی قروه به عنوان سنگدانه سبک وزن که  تخلخل بالایی دارد با نسبت های جایگزینی مختلف استفاده شده است. اندازه گیری جمع شدگی طبق استاندارد ASTM C 157 بر روی نمونه های ملات با نسبت های آب به سیمان ۰.۳ و ۰.۴ انجام گرفته است.
این نمونه ها ۴۳ روز در معرض خشک شدگی قرار داشتند.
نتایج به دست آمده به طور آشکار نشان دهنده کاهش جمع شدگی می باشد.

محتوا

کاربرد بتن سبکدانه پوکه معدنی سازه ای
شیب بندی با روش پوکه ریزی
دال های بتن سبکدانه پوکه معدنی  از سنگدانه های سبک پوکه قروه
دستگاه بلوک زن اتوماتیک
کاربرد بتن سبکدانه پوکه معدنی سازه ای
سبک سازی در ساختمان ها از دیدگاه کاهش وزن عناصر و در نتیجه کاهش نیروی زلزله همواره به عنوان یک پارامتر اساسی در صنعت ساخت و ساز مطرح بوده است.
استفاده از بتن سبکدانه پوکه معدنی با توجه به کاربرد بتن معمولی به عنوان پر مصرف ترین مصالح ساختمانی و سنگینی وزن آن که از معایب عمده این مصالح ساختمانی محسوب می شود،
می تواند کمک زیادی به این موضوع نماید. متاسفانه استفاده از بتن سبک در پروژه های عمرانی کشور بسیار محدود و منحصر به کارهای تحقیقاتی و آزمایشگاهی بوده است. در بررسی های بعمل آمده از تولید بتن سبک با اختلاط پوکه معدنی قروه این سبکدانه فواید بسیاری داشته است .

شیب بندی با روش پوکه ریزی
در اکثر سازه ها به دلایلی مثل شیب بندی و یا عبور لوله های تاسیساتی و به منظور کم کردن هزینه و وزن سازه از روش پوکه ریزی که عمدتا از سبکدانه های پوکه معدنی قروه استفاده می شود.
این روش پوکه ریزی کف به صورت لایه ای با ضخامت تعیین شده روی بتن سازه ای به عنوان قسمتی از کف سازی مورد استفاده قرار می گیرد. گاها برای مقاوم سازی و تعمیر سازه لازم است.
که ضخامت این لایه ( پوکه معدنی ) تعیین شود. با توجه به خواص های برگزیده پوکه معدنی که مهمترین آن عایق صوتی بسیار خوبی میباشد برای تخمین ضخامت این لایه با استفاده از آزمون امواج های فراصوت که به عنوان ابزاری برای ارزیابی سازه ها مطرح است ارائه می گردد.دستگاه بلوک زن
همچنین علاوه بر ارائه روش کار و تفسیر تئوری های مورد استفاده، با بررسی کردن نتایج آزمایشات انجام شده، نقاط قوت و ضعف روش شیب بندی بام و کفسازی بین طبقات با پوکه های معدنی بیان شده است.
روش ارائه شده روشی غیرمخرب است که بر مبنای تفاوت سرعت پالس فراصوت در مواد مختلف استوار است. روش ارائه شده علاوه بر غیرمخرب بودن روشی مطمئن، بدون خطرات جانبی و مشکلات ایمنی، کم هزینه و سریع است.

دال های بتن سبکدانه پوکه معدنی  از سنگدانه های سبک پوکه قروه
هدف از این تحقیق بررسی مقاومت برشی پانچینگ دال های بتن سبک ساخته شده از پوکه های معدنی سبک می باشد. از آنجا که بیشتر ضوابط آیین نامه ها در مورد برش پانچینگ دال ها بر اساس اطلاعات تجربی بدست آمده از آزمایش روی دال های ساخته شده از بتن معمولی می باشد،
ضروری است که میزان دقت این روابط را برای دال های بتن سبک مورد ارزیابی و بررسی قرار داد. در این تحقیق ۶ نمونه دال مربعی با استفاده از پوکه های معدنی سبک ساخته شده است.
پارامترهای متغی در این دال ها مقاومت بتن و درصد آرماتور کششی بوده اند. ابعاد و درصد آرماتور دال ها طوری انتخاب شده اند که انهدام به صورت برش پانچینگ باشد.
نمونه های فوق مورد آزمایش قرار گرفته و مقدار مقاومت برشی پانچینگ و تغییر مکان نهایی برای هر یک از آنها اندازه گیری شده است. با توجه به داده های بدست آمده، در مورد شکل انهدام و نوع ترک ها، روابط بار-تغییر مکان و سختی هر یک از نمونه ها بحث شده و در پایان نتایج آزمایشات با روابط آیین نامه ای مقایسه شده است.
نتایج آزمایش های نشان می دهند که دال های بتنی ساخته شده از پوکه های معدنی سبک در صورت طرح اختلاط و عمل آوری مناسب می تواند در سازه ها مورد استفاده قرار گیرد.
فروش دستگاه بلوک زن اتوماتیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *