بتن آسفالتی گرم چیست؟

By   اکتبر 4, 2020

بتن آسفالتی گرم چیست؟

بتن آسفالتی گرم _این نوع مصالح که مرغوبترین نوع آسفالت محسوب می شود از یک استخوان بندی مصالح سنگی خوب دانه بندی شده با حداقل فضای خالی که قیر سطح دانه ها را اندود کرده و آنها را به یکدیگر چسبانده است تشکیل می شود. بتن آسفالتی در کارخانه ی آسفالت پزی که ممکن است ثابت یا سیار باشد ساخته شده و سپس به محل مصرف حمل می شود.

برای ساختن بتن آسفالتی مصالح سنگی دانه بندی شده و همچنین قیر بین ۱۳۰ تا ۱۷۰ درجه سانتی گراد حرارت داده شده و با یکدیگر به خوبی مخلوط می شوند تا لعاب نازکی از قیر سطح تمام دانه ها را اندود کند. آسفالت تهیه شده در حالی که هنوز گرم است با کامیون های مخصوص به محل مصرف حمل شده و به صورت گرم و توسط ماشین های پخش آسفالت در سطح  آماده شده راه پخش و با غلنک زدن متراکم می شود.

مصالح سنگی بتن آسفالتی گرم شامل مصالح سنگی درشت، مصالح سنگی ریز و گرد سنگ (فیلر) است. این مصالح را از جهت سهولت تهیه و انبار کردن و برای آنکه دانه بندی مصالح در اثر جابجا کردن مصالح مصالح به هم نخورد به طور جداگانه در سیلوهای مجزا انبار می کنند.

مصالح سنگی درشت
مصالح سنگی درشت به مصالحی اطلاق می شود که بر روی الک شماره ۸ باقی می ماند  این مصالح باید از سنگ یا شن شکسته و یا از مخلوط آن دو تهیه شده و باید تمیز و سخت و با دوام باشد. مصالح سنگی ریز به مصالحی اطلاق می شود که از الک شماره ۸ عبور می کنند این مصالح باید از  شکستن سنگ و یا شن و یا از ماسه طبیعی و یا از مخلوط آنها تهیه شده و باید تمیز و سخت و با دوام باشد. فیلر به مصالحی گفته می شود که از الک شماره ۲۰۰ عبور می کند و باید عاری از مواد رسی و الی باشد.
دستگاه بلوک زن اتوماتیک
پس از آنکه مصالح سنگی درشت، مصالح سنگی ریز و فیلر لازم برای ساختن بتن آسفالتی تهیه و در سیلوهای مربوطه که به سیلوهای مصالح سرد موسوم است انبار شد از این مصالح نمونه برداری می شود و دانه بندی آنها تعیین می شود. سپس با در دست داشتن دانه بندی این مصالح و حدود منحنی های دانه بندی مطلوب نسبتهای لازم از هر یک از این مصالح تعیین می شود تا با اختلاط آنها منحنی دانه بندی مطلوب بدست آید.

قیر
قیری که برای ساختن بتن آسفالتی گرم به کار می رود از نوع قیر خالص با درجه ی نفوذ ۵۰-۴۰ ، ۷۰-۶۰ ، ۱۰۰-۸۵ ، ۱۵۰-۱۲۰ است که درجه ی نفوذ مناسب باید بر اساس شرایط جوی منطقه و میزان آمد و شد وسایل نقلیه ی سنگین انتخاب شود. قبل از مصرف قیر انتخاب شده باید برروی آن آزمایشاتی صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که مشخصات فنی آن منطبق  بر مشخصات فنی مطلوب است. مصرف قیر بیش از حد علاوه بر کاستن از استقامت بتن آسفالتی باعث کاهش مقاومت برشی آن نیز می شود. باید توجه داشت که تمام فضای خالی مصالح سنگی بتن آسفالتی نباید با قیر پر شود.

مراحل طرح اختلاط بتن آسفالتی

انتخاب مصالح سنگی درشت، ریز و فیلر
انتخاب حدود دانه بندی مطلوب
تعیین نسبت درصدهایی که مصالح سنگی درشت و ریز و فیلر باید با هم مخلوط شوند.
تعیین چگالی مصالح سنگی درشت و ریز و فیلر و چگالی قیر
تهیه نمونه های بتن آسفالتی با استفاده از مصالح سنگی و درصد های مختلف قیر
تهیه چگالی نمونه های بتن آسفالتی تهیه شده
انجام آزمایش استقامت
محاسبه درصد فضای خالی مصالح سنگی و درصد فضای خالی نمونه های بتن آسفالتی
رسم منحنی های تغییرات وزن مخصوص بتن آسفالتی، استقامت، درصد فضای خالی بتن آسفالتی، درصد فضای خالی مصالح سنگی پر شده با قیر، فضای خالی مصالح سنگی و روانی بتن آسفالتی، به ازای درصد های مختلف قیر مصرفی
تعیین درصد قیر بهینه
کنترل و تصحیح درصد قیر بهینه

قیمت فروش دستگاه بلوک زن اتوماتیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *