استفاده از آسانسور در بیمارستانها

By   اکتبر 21, 2014

استفاده از آسانسور در بیمارستانها

بیمارستانها عموماً در 2 تا 3 طبقه و بیشتر بنا می شوند. در مراکز شهرها با سطح بنای کم و طبقات زیاد طراحی و ساخته می شوند. آسانسورها ذر بیمارستان های مرتفع از ابزار حیاتی در جریان جابه جایی مناسب عمومی هستند و باید به طور مناسبی انتخاب و در محل صحیحی مستقر شوند. این آسانسورها بجز جابجایی مناسب مسافران باید بتوانند در ساختمان تخت بیمار را از طبقه ای به طبقه ای دیگر جابجا کنند. یک طراح آسانسور باید از نحوه و طرز کار یک بیمارستان و همچنین حرکت و ارتباط بخش های آن با یکدیگر اطلاع کافی داشته باشد. تعداد کارمندان و کارکنان هر سیکل کاری در شبانه روز عیادت کنندگان را در محاسبات مورد دقت قرار دهد و نیز موقعیت بخش ها، درمانگاها را کاملاً در طرح ببیند.دستگاه بلوک زنی دستگاه بلوک زنی دستگاه بلوک زنی بلوک زن بلوک زنی دستگاه بلوک زن دستگاه بلوک زن بلوک زنی بلوک زن اتوماتیک بلوک زن بلوک زنی    

آسانسورها در بیمارستان دارای دو نوع هستند:

1. آسانسور های حمل بیمار که در این آسانسور و ترولی های مواد یا وسابل جابه جا می شوند.

2. آسانسورهای حمل کارمندان و عیادت کنندگان

این دو جریان جابجایی نباید با هم تدال کنند و آسانسور آنها از هم مجزا باشد زیرا به هنگام احضار آسانسور توسط کارمندان و کارکنان و یا عیادت کنندگان ممکن است برای بیمار اورژانسی که در داخل ابین در حال جابجایی است مشکلی پیش آید.

انتقال بیمار در یک آسانسور باید بصورت آرام و حرکت آن در توقف و شروع به حرکت مجدد به صورت نرم بوده و شتاب گیری و تکانهای کابین باید به کمترین حد خود برسد.معمولاً سرعت کابین بیماربر حدود 1 متر بر ثانیه و مقدار شتاب 0/5 متر بر مجذوب ثانیه می باشد. حرکت درب ها باید به گونه ای باشد که امکان خروج آرام و ایمن مسافریت از داخل کابین به بیرون و با داخل فراهم آید.

سیستم ایمنی مانع بسته شدن دربه به هنگام وجود مانع در بین چارچوب و درب کابین از نوع الکتریکی باشد حتی از برخورد دربه به صورت ضعیف به بیمار و یا تخت جلوگیری کند.

رعایت موارد فوق باعث افزایش کیفیت کارکرد آسانسور شده  و از اهمیت زیادی برخوردار هستند. باید سعی شود آسانسورها از کیفیت و کمیت مناسبی برخوردار بوده و در تعیین سرعت ابعاد و تعداد آنها دقت کافی بعمل آید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *